Czym zajmuje się geotechnika? Odpowiadamy

Geotechnika jest gałęzią inżynierii, która to jest bardzo ściśle związana z inżynierią lądową. Bada ona właściwości gruntu pod kątem projektowania, wykonywania ziemnych i podziemnych budowli, a także ich fundamentów oraz drogowych nawierzchni. Odpowiednio wykonane badanie geotechniczne ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa budynku, a co się z tym wiąże także dla ludzi. Badanie geotechniczne zwykle dzieli się na trzy etapy.

Jest to etap badania wstępnego, podczas wykonywania budowli oraz kontroli nad zachowaniem się górotworu, a także późniejsza weryfikacja wyników badań na etapie gdy budynek będzie już użytkowany. Usługi geotechniczne, które są świadczone można podzielić na kilka grup. Dokumentacja badań gruntowego podłoża, czyli badania laboratoryjne oraz terenowe, badawcze wiercenia, a także sondowanie. Dokumentacja geologiczno-inżynierska, czyli geologiczny projekt prac oraz opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji. Badanie stopnia zanieczyszczenia wody i gruntu, czyli określenie zawartości niepożądanych substancji.

Więcej na: titan.com.pl/geotechnika/

Opinie geotechniczne, czyli określenie geotechnicznej kategorii oraz zakresu potrzebnych badań. Odbiór gruntu w wykopie, czyli ocena dna wykopu, nadzór i odbiór. Badania gruntu dla domów jednorodzinnych, czyli wykrywania przyczyn pękania budynków oraz zawilgocenia piwnic. Badanie laboratoryjne gruntów, czyli określenie cech fizycznych gruntu, analiza mikroskopowa oraz wyznaczanie odkształceniowych i wytrzymałościowych parametrów. Konsultacje geotechniczne, czyli projekty zabezpieczenia skarp, a także rozwiązywanie problemów dotyczących odwadniania wykopów.